SEKILAS CERITA MENGENAI JAM’IYYAH

Jam’iyyah adalah singkatan dari Jam’iyyatul Walihidin dan merupakan organisasi orangtua murid di sekolah Al Azhar. Jam’iyyah berkeduddukan di masing-masing sekolah Islam Al Azhar. Di kampus-kampus dapat dibentuk Forum Komunikasi Jam’iyyah / salam Jam’iyyah. Jam’iyyah bertujuan untuk mendukung terewujudnya penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. Keanggotaan Jam’iyyahterdiri dari semua orangtua / walimurid di sekolah Islam Al Azhar.

Jam’iyyah berfungsi sebagai mitra kerja sekolah dalam upaya:

  1. Mendororng tumbuhnya perhatian orangtua murid terhadap penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu dengan pihak luar (perorangan, organisasi) dalam rangka meniungkatkan relevansi pendidikan.

  2. Jam’iyyah berperan sebagai pendukung terhadap program.

Melakukan kerjasama yang tidak terikat sekolah dalam memenuhi standar nasional pendidikan dan standar pendidikan YPI Al Azhar.